کانون تبلیغات ایرساطرح

پوستر

بروشور طراحی کاتالوگ  یک کالایست جهت اطلاع رسانی که ارائه اطلاعاتی مربوط به کالا ، خدمات یا رخ داد اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و یا فرهنگی می باشد
و همینطور این کالا نشریه ای است که باتوجه به مقدارو تعداد محتوای بروشور می تواند در یک یا چند صفحه ، تک رنگ ، دورنگ یا چهار رنگ البته با استفاده از متن عکس و گرافیک چاپ می شود .
برو شورها معمولا رایگان در دسترس قرار می گیرند و به همین علت اگر طراحی کاتالوگ  از ساختار گرافیکی و اطلاع رسانی خوبی و مناسبی بر خوردار باشد برای زمان بیشتری نزد مخاطب می ماند .

.

– انواع بروشور

–  تک برگی  

– دوبرگی (دولتی )

– آکاردئونی و چند برگی مفتولی یا سیمی

– فانتزی

قطع بروشور

قطع بروشور که بستگی به موضوع و نوع کار و خدمات و فرم و همینطور طرح گرافیست طراحی کاتالوگ دارد که با توجه به اطلاعات، توضیح ، تصاویر و شرح پیامها می باشد . و همچنین در چارچوب و طراحی کاتالوگ باید به مخاطب و کاربری آن نیز توجه کرد. عامل مهم در انتخاب قطع هزینه پیش بینی شده نیز میتواند باشد

ویژگی های یک بروشور 

نکته اصلی که باید به آن توجه داشت در طراحی یک بروشور شناخت خوب و کامل سفارش دهنده ی بروشور و مخاطبی که این بروشور را دریافت می کند. شکیل، زیبا و در عین سادگی بر اساس تناسب با موضوع  ، طراحی کاتالوگ باشد

از ویژگی های دیگر بروشور که می توان یه آن اشاره کرد ، این می باشد که برای جلب خواننده و ایجاد رغبت بیشتر در مخاطب استفاده کردن از عکس و طرحهای جالب  طراحی کاتالوگ و دیدنی ضروری و لازم می باشد

توجه به سه نکته درطراحی کاتالوگ ،  طراحی گرافیک بروشور باید در نظر گرفته شود:

با کمترین المان

درکوتاهترین زمان  –

–  بیشترین پیام را انتقال دهید